Trong rổ hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Myanmar, sản phẩm sắt thép là mặt hàng chủ lực đạt kim ngạch 76,2 triệu USD, tăng 125,86% so với năm 2016 - nhóm hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kim ngạch.

Đứng thứ hai là phương tiện vận tải và phụ tùng, đạt 76,1 triệu USD tăng 42,41%. Kế đến là máy móc thiết bị dụng cụ tăng 81,92%, đạt 73,77 triệu USD – đây là nhóm hàng có kim ngạch tăng đứng thứ hai sau sản phẩm từ sắt thép.

Nhìn chung, năm 2017 hàng hóa của Việt Nam xuất sang thị trường này đều có kim ngạch tăng, chiếm 76,9% và ngược lại kim ngạch giảm chiếm 23%,  trong đó clanke và xi măng giảm mạnh nhất, giảm 58,35% về lượng và 58,88% về kim ngạch tương ứng với 23 nghìn tấn; 1,02 triệu USD. Giá xuất bình quân 44,68 USD/tấn, giảm 1,26% so với năm trước.
Ngược lại, Việt Nam cũng  nhập từ Myanmar các mặt hàng như thủy sản, rau quả, cao su, gỗ và sản phẩm. Trong đó, hàng rau quả đạt kim ngạch cao nhất 33,4 triệu USD giảm 19,94% và nhóm hàng thủy sản tuy kim ngạch chỉ đạt 3,8 triệu USD nhưng tăng mạnh 109,3% so với năm 2016