Viết bởi Administrator

Đây là con số đáng khích lệ của hoạt động xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2016, do việc thi công và giải ngân các công trình, dự án trọng điểm nhìn chung đảm bảo tiến độ.

Các chính sách lãi suất ngân hàng được điều chỉnh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay, góp phần nâng giá trị sản xuất ngành xây dựng giữ đà ổn định đạt 747,4 nghìn tỷ đồng.

Giá vật liệu xây dựng ổn định, sự cải thiện của thị trường bất động sản cùng các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, công trình dự án và các doanh nghiệp xây dựng.

Cụ thể, theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành 9 tháng năm 2016 đạt 747,4 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,8%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 651 nghìn tỷ đồng, chiếm 87,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 37,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,1%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 305,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,9%; công trình nhà không để ở đạt 119,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 16%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 234,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 31,3%; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 88,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8%.

Giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 590,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 47 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 513,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 30,7 nghìn tỷ đồng, giảm 14,2%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 239,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7%; công trình nhà không để ở đạt 94,8 nghìn tỷ đồng, giảm 0,7%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 185 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4%; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 71,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9%.

Theo vfpress.vn

Chuyên mục: